10 mẹo hay với URL của Youtube

Nếu bạn là một fans cứng của Youtube thì nên xem qua bài viết 10 mẹo hay với URL của Youtube này (lưu ý bài viết thích hợp cho trình duyệt web)


1. Trộn 2 video Youtube lại với nhau - youtubedoubler.com/
2. Tạo ảnh GIF từ video Youtube - gifs.com (hoặc thêm gifyoutube.com/watch?v=7K5M3fYDjds)
3. Lấy ảnh thu nhỏ của video Youtube - img.youtube.com/vi/[VideoID]/maxresdefault.jpg
4. Chuyển thẳng đến trang đăng ký - youtube.com/feed/subscriptions
5. Xem truyền hình trên Youtube - youtube.com/tv
6. Tải video Youtube mọi định dạng - pwnyoutube.com/watch?v=7K5M3fYDjds
7. Bỏ qua phần giới thiệu video Youtube - youtube.com/watch?v=7K5M3fYDjds&start=30
8. Bỏ qua giới hạn độ tuổi người xem - genyoutube.com/watch?v=7K5M3fYDjds
9. Lập lại video Youtube vô tận - youtuberepeater.com/watch?v=7K5M3fYDjds
10. Lựa chọn thời gian phát của video - youtu.be/7K5M3fYDjds?t=xxx (xxx là giây)