Thủ thuật viết chữ kiểu trên Facebook

Nếu như bạn muốn làm nỗi bật trạng thái của mình trên Facebook hãy thử thủ thuật này.


Truy cập vào địa chỉ https://yaytext.com/ sau đó bạn chỉ cần gõ dòng chữ muốn hiển thị vào khung và copy kết quả bạn thích nhất dán vào Facebook. Đơn giản lắm đúng không? Chúc các bạn thành công!