CEO Huawei muốn biến công ty thành một "đội quân bất khả chiến bại" để chống lại Mỹ

Bloomberg nói rằng họ vừa tìm được văn bản lưu hành nội bộ soạn bởi CEO của Huawei Nhậm Chính Phi, trong đó nêu ra những kế hoạch trong tương lai của công ty. Văn bản này thậm chí sau đó còn được xác nhận bởi người phát ngôn của công ty.

Theo đó, Huawei đặt ra kế hoạch trong 5 năm tới nhằm biến công ty trở thành một “đội quân thép bất khả chiến bại” để đối phó với những thách thức từ phía Mỹ. Chính Phi nói rằng đó sẽ là thời gian khó khăn đối với mảng kinh doanh hàng điện tử tiêu dùng và...

CEO Huawei muốn biến công ty thành một "đội quân bất khả chiến bại" để chống lại Mỹ