Tại sao bên hông xe hơi thường có khung cửa kính cố định phía sau

  • Khung cửa kính cố định là phần cửa kính không thể điều chỉnh đóng/mở, trượt lên/xuống.
  • Vai trò chính của cửa kính cố định là mở rộng thêm diện tính cho khung cửa kính trên xe hơi. Từ đó, khung cửa kính cố định giảm bớt điểm mù cho người lái, giúp chiếc xe đẹp hơn và tăng sự thoải mái cho người ngồi sau.
  • Cần có khung cửa kính cố định là vì phần cửa kính trượt lên xuống bị hạn chế về mặt kích thước.
  • Có 2 kiểu cửa kính cố định trên xe hơi: nằm trên cửa xe hoặc nằm trên thân...

Tại sao bên hông xe hơi thường có khung cửa kính cố định phía sau