Facebook: Kể cả tắt dữ liệu location trên iOS và Android, MXH vẫn biết điện thoại của anh em ở đâu

Vừa rồi Facebook Newsroom có một bài blog, qua đó mô tả tầm quan trọng (đối với họ) của dữ liệu địa điểm trên thiết bị mà anh em dùng để truy cập mạng xã hội này. Bài viết đó cho rằng, “Facebook tốt hơn nếu kết hợp với dữ liệu địa điểm”, và được đăng tải đúng thời điểm iOS 13 và Android 10, hay HĐH di động được cho là sẽ cho anh em kiểm soát tốt hơn việc các ứng dụng trích xuất location data từ máy. Khi iOS 13 ra mắt, anh em dùng Facebook sẽ được thông báo việc ứng dụng đòi hỏi bật location...

Facebook: Kể cả tắt dữ liệu location trên iOS và Android, MXH vẫn biết điện thoại của anh em ở đâu