Greater Adria - lục địa đã mất nằm sâu trong lòng đất, thứ đã góp phần hình thành dãy Alps

Câu chuyện về các lục địa đã mất luôn thu hút sự tò mò của chúng ta. Từ những vùng đất hư cấu như Mu hay Atlantis cho đến những lục địa đã chìm sâu dưới nước thật sự như Zealandia hay Doggerland. Ý tưởng chung luôn là lục địa chìm dưới đại dương thế nhưng không phải lúc nào một lục địa cũng chìm dưới nước mà thực tế chúng có thể biến mất vào lòng đất như phát hiện mới nhất của một nhóm các nhà nghiên cứu đa quốc gia dẫn đầu bởi đại học Utrecht.

Theo đó lớp vỏ bề mặt Trái Đất được tạo ra...

Greater Adria - lục địa đã mất nằm sâu trong lòng đất, thứ đã góp phần hình thành dãy Alps