iPhone 11 có tính năng chĩa điện thoại vào một người nào đó để gửi file AirDrop

Trong iPhone 11 và iPhone 11 Pro có một con chip băng thông rộng (ultra wideband - UWB) tên là U1, nó cho phép bạn gửi file qua AirDrop chỉ bằng cách chĩa điện thoại vào người đó. Nếu họ cũng đang dùng một thiết bị có chip U1 thì giao diện AirDrop sẽ ưu tiện hiển thị người này to lên cho bạn dễ nhấn vào, không cần tìm kiếm bằng tên một cách thủ công như hiện nay. Apple nói chức năng này sẽ được cập nhật vào ngày 30/9 tới đây.

Ultra Wideband thực chất là một công nghệ truyền tín hiệu không...

iPhone 11 có tính năng chĩa điện thoại vào một người nào đó để gửi file AirDrop