Tất cả iPhone mới đều có logo đặt giữa

iPhone năm nay có sự thay đổi về thiết kế và bố trí các thành phần mặt lưng. Bạn sẽ nhận ra là logo Apple giờ đây không đặt lệch về phía trên như 16 model các đời trước, thay vào đó nó nằm chính giữa máy, giống iPad hay MacBook. Mặt lưng kính bóng trên iPhone Xs giờ đây được thay bằng kính mờ, chữ iPhone mặt lưng cũng được loại bỏ.

Logo Apple đặt giữa giúp thiết kế mặt lưng cân đối, thử tưởng tượng logo vẫn ở vị trí cũ thì phần nửa trên của mặt lưng khá rối và nhiều chi tiết, mất cân đối...

Tất cả iPhone mới đều có logo đặt giữa