[Nhỏ mà không nhỏ] Đừng quên bật định vị location khi chụp ảnh nhé anh em !

Trong chuyến đi thăm bạn ở Đồng Tháp của mình chỉ mấy ngày trước thôi, đã xảy ra một sự cố khá hy hữu đó là mình bị lạc đường, và nhờ tính năng lưu vị trí khi chụp ảnh mà mình đã tìm được đường về trong cơn cấp bách lạ nước lạ cái. Nói về cái vụ lưu thông tin địa điểm khi chụp ảnh, thì chắc có nhiều anh em sẽ không thích vì lý do xoay quanh chuyện sợ lộ thông tin cá nhân, mình cũng đã từng lo như vậy. Nhưng bây giờ thì phải nói lời cảm ơn nó mới đúng, sau chuyến đi này....

[Nhỏ mà không nhỏ] Đừng quên bật định vị location khi chụp ảnh nhé anh em !