Sắp tới mỗi người sẽ có 1 mã định danh y tế duy nhất để khám chữa bệnh

Không ít thì nhiều chắc anh em cũng trải qua sự khó chịu của việc mỗi lần đi khám bệnh lại phải làm lại thủ tục điền các thông tin cá nhân hay khai báo lại các bệnh mình đã từng gặp. Sắp tới có vẻ chúng ta sẽ được gán 1 ID duy nhất, lưu toàn bộ lịch sử lần khám và các thông tin khác để tiện trong việc theo dõi. Thông tin này mình mới thấy đăng mấy tuần trước trên trang web của chính phủ, nay chia sẻ ra đây để anh em tham khảo thêm.
Sắp tới mỗi người sẽ có 1 mã định danh y tế duy nhất để khám chữa bệnh